Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 6 (2010) Kreativní ekonomika – vybrané ekonomické, právní, amsmediální a informační aspekty Abstract   PDF (Czech)
Jitka Kloudová
 
Vol 4, No 6 (2010) IPO – Prvotní veřejná nabídka akcií jako zdroj financování rozvoje podniku Abstract   PDF (Czech)
Tomáš Meluzín, Marek Zinecker
 
Vol 4, No 7 (2010) Podnikové financie: Zbierka príkladov Abstract   PDF (Czech)
Irina Bondareva, Monika Zatrochová, Pavol Olejník
 
Vol 4, No 7 (2010) Ekonomika a manažment podniku Abstract   PDF (Czech)
Pavel Herzka, Jana Kajanová
 
Vol 4, No 7 (2010) Kreativní ekonomika - Trendy, výzvy, příležitosti Abstract   PDF (Czech)
Jitka Kloudová
 
Vol 4, No 7 (2010) Cooperation between Technical Universities and Industrial Enterprises Abstract   PDF (Czech)
Anna Putnová, Martina Rašticová
 
Vol 4, No 7 (2010) Investiční controlling – Jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice Abstract   PDF (Czech)
Hana Scholleová
 
Vol 5, No 8 (2011) Manažment úverového financovania a úverových obchodov Abstract   PDF (Czech)
Eduard Hyránek, Miloš Bikár
 
Vol 5, No 8 (2011) Hospodářská krize - vybrané makroekonomické a mikroekonomické souvislosti s projekcí na úrovni regionů Abstract   PDF (Czech)
Jiří Kraft
 
Vol 5, No 8 (2011) Finanční trhy Abstract   PDF (Czech)
Oldřich Rejnuš
 
Vol 5, No 9 (2011) Udržitelnost: Integrace environmentální, sociální a ekonomické výkonnosti podniku Abstract   PDF (Czech)
Alena Kocmanová
 
Vol 6, No 10 (2012) Diversity is Reality s podtitulom Effective Leadirship of Diverse Teams in a Global Environment Abstract   PDF (Czech)
Martina Rašticová
 
Vol 6, No 10 (2012) Optimalizácia finančného riadenia podnikov pôsobiacich v SR v kontexte súčasných globálnych problémov Abstract   PDF (Czech)
Anna Poledňáková
 
Vol 6, No 10 (2012) Driving Results Through Social Networks: How Top Organizations Leverage Networks for Performance and Growth Abstract   PDF (Czech)
Rob Cross, Robert J. Thomas
 
Vol 6, No 11 (2012) Tvorba strategie a strategické plánování. Teorie a praxe. Abstract   PDF (Czech)
Jiří Fotr, Emil Vacík, Ivan Souček, Miroslav Špaček, Stanislav Hájek
 
Vol 6, No 11 (2012) Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích Abstract   PDF (Czech)
Martina Rašticová
 
Vol 7, No 13 (2013) Koncepce úspěchuschopnosti: Konkurenceschopnost – vítězství, nebo účast v soutěži? Abstract   PDF (Czech)
Robert Zich
 
Vol 7, No 13 (2013) E-government v České republice, právní a technologické aspekty Abstract   PDF (Czech)
Pavel Mates, Vladimír Smejkal
 
Vol 13, No 33 (2019) A Comparative Analysis of Inflation-Adjusted and Historical Cost Accounting Information: Implications for the Value Relevance of Corporate Reports Abstract   PDF
Ebiaghan Orits Frank
 
Vol 4, No 6 (2010) A Comparison of the Tax Burden of Natural Persons Having Incomes from Employment for the Years 2007, 2008 and 2009 Abstract   PDF (Czech)
Karel Brychta, Pavel Svirák
 
Vol 5, No 8 (2011) A Conceptual Analysis of Current Trends in the Evolution of Risk Management Process Abstract   PDF
Monika Wieczorek-Kosmala
 
Vol 7, No 14 (2013) A Prospective Regional-level Analysis of Household Income Situation Abstract   PDF (Czech)
Jana Stávková, Ladislav Stejskal
 
Vol 7, No 16 (2013) A Strategic Choice in the Czech Republic: Fiendishly Clever Subsidiaries? Abstract   PDF (Czech)
Sylva Žáková Talpová
 
Vol 10, No 25 (2016) A Suitable Artificial Intelligence Model for Inventory Level Optimization Abstract   PDF
Tereza Sustrova
 
Vol 7, No 16 (2013) Actuals Trends in the Process of Employees’ Recruitment in the Context of the Modern Information and Communication Technologies Abstract   PDF (Czech)
Veronika Kuchárová Mačkayová
 
1 - 25 of 339 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>