Machala, Jan, Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav managementu, Czechia