Vol 7, No 13 (2013)

Table of Contents

ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLE

The Use of Cluster Analysis and Principal Component Methods in Identification of Factors Influencing the Adoption of IFRS for SMEs PDF (Czech)
Hana Bohušová, Veronika Blašková 9 - 21
The Impact of the Implementation of Regulatory Fees for Dispensing Prescription Drugs to the Expenditure of Household in ČR PDF (Czech)
Soňa Cetlová 22 - 30
Business Expenditures on Research and Developlment as a Part of the Innovation Capacity in Terms of Competing Industries PDF (Czech)
Martina Prochádzková, Oto Hudec 31 - 42
The Evaluation of Bankruptcy Prediction Models for Lithuanian Companies PDF (Czech)
Evelina Bercevič, Daiva Jurevičienė 43 - 55
The Distributional Properties of Financial Ratios: The Case of Czech Bankruptcy Data PDF (Czech)
Mária Režňáková, Michal Karas 56 - 67
The Use of Project Management Tools in the Czech Republic PDF (Czech)
Lenka Smolíková, Jiří Koleňák 68 - 75
Classification and Impact of Innovations Launched by Czech Small and Medium-sized Enterprises PDF (Czech)
Monika Barton, Lukáš Procházka 76 - 83
Attitudes of Owners of Small an Medium Sized Enterprises to Issues of Insolvency of in the Czech and Slovak Republic PDF (Czech)
Marie Paseková, Hana Ředinová 84 - 90
Value Drivers of Processing Industry Enterprises in the Czech Republic in the Years 2007-2011 PDF (Czech)
Michal Karas, Michala Strnadová, Mária Režňáková 91 - 99

Book review

Koncepce úspěchuschopnosti: Konkurenceschopnost – vítězství, nebo účast v soutěži? PDF (Czech)
Robert Zich 100 - 101
E-government v České republice, právní a technologické aspekty PDF (Czech)
Pavel Mates, Vladimír Smejkal 102 - 103