Vol 5, No 8 (2011)

Table of Contents

ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLE

The use of Adaptrade software to create an investment portfolio PDF (Czech)
Jan Budík, Radek Doskočil 11 - 18
Organizational Structure and its Deficiencies in Dependency on Size of Companies in the Environment of the Czech Republic PDF (Czech)
Romana Hajkrová, Ladislav Pálka 19 - 26
Life Cycle of a Company and Impact on Financial Structure Choice PDF (Czech)
Zdeněk Konečný 27 - 38
Methodology of Information Technology Business Requirements Creation PDF (Czech)
Hana Neníčková 39 - 47
Overview of the Situation on Photovoltaic Market in Selected Eastern European States PDF (Czech)
Michal Pavlíček, Jana Meluzínová 48 - 57
The Competitive Strategies Focused on Cooperation of Firms – the Clusterization Processes in Czech Republic PDF (Czech)
Jitka Studeníková 58 - 72
Selected Aspects of Electronic Marketing and the Analyze of Electronic Marketing in Practice PDF (Czech)
Miriam Šebová, Marek Kuzma, Kristína Dobšinská 73 - 84
Risk Measurement of Equity Markets and Private Investor Behaviour PDF (Czech)
Stanislav Škapa 85 - 96

Professional Paper

The Dilemmas over Credit Policy Management in a Company PDF (Czech)
Maria Gorczyńska 97 - 106
Promotion through Websites in Manufacturing Enterprises of Food-Processing Industry PDF (Czech)
Viktor Janouch, Hana Lošťáková 107 - 116
Credit Monitoring – a Core of Credit Risk Management: Theory and Experience PDF (Czech)
Daiva Jurevičienė, Dovilė Skirckaitė 117 - 130
Approaches to Measuring the Effectiveness of Marketing Activities PDF (Czech)
František Milichovský, Marek Solčanský, Lucie Sychrová 131 - 138
Advergaming: Application of Knowledge in the Process of the Competitive Advantage Improvement PDF (Czech)
Pavel Mráček, Martin Mucha 139 - 147
The Prediction Model - Tool of Choice and Creation of the Payment System PDF (Czech)
Monika Šimánková 148 - 155
A Conceptual Analysis of Current Trends in the Evolution of Risk Management Process PDF
Monika Wieczorek-Kosmala 156 - 168

Book review

Manažment úverového financovania a úverových obchodov PDF (Czech)
Eduard Hyránek, Miloš Bikár 177 - 179
Hospodářská krize - vybrané makroekonomické a mikroekonomické souvislosti s projekcí na úrovni regionů PDF (Czech)
Jiří Kraft 180 - 181
Finanční trhy PDF (Czech)
Oldřich Rejnuš 182 - 183