Vol 4, No 7 (2010)

Table of Contents

ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLE

Impact of the Economic Crisis on the Small and Medium-sized Companies in the Czech Republic PDF (Czech)
Jana Hornungová, Jana Klimková 11 - 17
Trading tools for SME´s in „hard times“ PDF
Jiří Koleňák, František Milichovský 18 - 25
Customer Satisfaction as a Relevant Factor for a Successful Customer- Relationship-Management in Tertiary Education PDF (Czech)
Frank Nockermann 26 - 37
Verification of Information Systems’ Weak Points PDF (Czech)
Veronika Novotná 38 - 47
Estimation of the Behavioral Equilibrium Real Exchange Rate of the Czech Koruna PDF
Vít Pošta 48 - 56
Chosen Adjustments of Accounting Data at Calculation of the EVA indicator and their Effects on the Items of Financial Statements PDF (Czech)
Marie Staňková, Mária Režňáková, Michaela Beranová 57 - 66
Use of EVA indicator in a concrete enterprise PDF (Czech)
Lenka Zemánková, Markéta Kruntorádová, Štěpánka Boušková 67 - 82
Aspects of the application of project management in business practice PDF (Czech)
Michaela Zvejšková 83 - 89

Professional Paper

Innovation Scorecard as a tool for innovation performance measurement in SME PDF (Czech)
Vojtěch Bartoš, Ondřej Žižlavský 90 - 104
Comprehensive approach to business efficiency projects PDF (Czech)
Miloš Konečný 105 - 120
The Effectiveness of the Pension System in Latvia: pensioner’s point of view PDF (Czech)
Konstantins Kozlovskis 121 - 127
Valuation of long-term tangible property at real value PDF (Czech)
Martin Pernica, Helena Hanušová 128 - 134
Kaizen, yes or no? PDF (Czech)
Helena Vidová 135 - 141
Relevance of the financial statements in relation to users of accounting information and treir needs PDF (Czech)
Lenka Zemánková, Anna Fedorová 142 - 150

Book review

Podnikové financie: Zbierka príkladov PDF (Czech)
Irina Bondareva, Monika Zatrochová, Pavol Olejník 159 - 160
Ekonomika a manažment podniku PDF (Czech)
Pavel Herzka, Jana Kajanová 161 - 162
Kreativní ekonomika - Trendy, výzvy, příležitosti PDF (Czech)
Jitka Kloudová 163 - 164
Cooperation between Technical Universities and Industrial Enterprises PDF (Czech)
Anna Putnová, Martina Rašticová 165 - 166
Investiční controlling – Jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice PDF (Czech)
Hana Scholleová 167 - 168