Identification of Factors Influence over Business Performance on the Basis ROE in the Period 2003–2012

Authors

  • Michaela Strnadová
  • Michal Karas

Keywords:

value drivers, evaluation of enterprises, return on equity, return on assets, logarithmic decomposition of ROE, manufacturing

Abstract

Purpose of the article: Článek se zabývá identifikací kvantitativních faktorů majících vliv na výkonnost podniku měřenou ukazatelem ROE. Cílem článku je vysvětlit změny prostřednictvím změn dalších faktorů, které nastaly v rámci výkonnosti podniků zpracovatelského průmyslu v období 2003 až 2012 a to prostřednictvím změny dílčích faktorů (tzv. value drivers). Methodology/methods: Zvolenou metodou identifikace faktorů ovlivňujících rentabilitu vlastního kapitálu je dynamická faktorová analýza tohoto ukazatele (dynamický pyramidální rozklad), a to logaritmickou metodou. Scientific aim: Cílem článku je identifikovat faktory, které významným způsobem ovlivňovaly výkonnost českých průmyslových podniků v období 2003–2012 měřenou ukazatelem ROE. Findings: Dosažené výsledky vysvětlují, které faktory měly největší vliv na to, že v letech 2004–2007 se český průmysl nacházel v období nejsilnějšího ekonomického růstu v novodobé historii ČR. V roce 2008 se potom projevil silný pokles ukazatele ROE v důsledku globálního vývoje, finanční krize a následující hluboké recese. To se projevilo především negativním dopadem rentability aktiv. Jde o interní činitel, který dokazuje, že propad českého průmyslu byl způsobený vnitřními impulzy. Conclusions: Vývoj ROE ve sledovaném období byl determinován zejména výkonností aktiv (měřeno prostřednictvím ROA) a dále vývojem zadlužení podniků (finanční páka), zatímco vliv změny daňového a úrokového břemena nebyl významný. Hodnoty rentability aktiv byly ovlivňovány spíše přístupem k řízení majetku (tj. obratem aktiv) než rentabilitou aktiv.

Published

2014-03-30

Issue

Section

ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLE