Udržitelnost: Integrace environmentální, sociální a ekonomické výkonnosti podniku

Alena Kocmanová

Abstract


-

Full Text:

PDF (Czech)
Online: 2013-10-21