Optimalizácia finančného riadenia podnikov pôsobiacich v SR v kontexte súčasných globálnych problémov

Anna Poledňáková

Abstract


-

Full Text:

PDF (Czech)
Online: 2013-10-21