Production

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM®, s.r.o.
Purkyňova 95a, 612 00 Brno, Czech Republic
Printing: Ing. Vladislav Pokorný – LITERA, Brno, Czech Republic