Fakulta podnikatelská VUT v Brně


TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU
Print: ISSN 1802-8527


Online: ISSN 2336-6508


Posláním vědeckého časopisu Trendy ekonomiky a managementu, jehož vydavatelem je Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská, je publikovat recenzované původní vědecké práce z oblasti ekonomiky a managementu.Časopis vydává původní vědecké práce ze základního a aplikovaného výzkumu s důrazem na témata z oblasti podnikového a strategického managementu, ekonomiky podniku, podnikových financí, podnikatelského prostředí a vývoje a růstu ekonomie.Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.Vydavatel: Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, Kolejní 2906/4, 61200 Brno

Zobrazit časopis | Aktuální číslo | Registrovat